RA Mühendislik Müşavirlik

Jeolog Nedir? Jeologlar Ne Yapar?

9 Mayıs 2021

Jeologlar gezegenimizin tarihini anlamak için çalışırlar. Dünya’nın tarihini ne kadar iyi anlayabilirlerse, geçmişteki olayların ve süreçlerin geleceği nasıl etkileyebileceğini o kadar iyi ön görebilirler. Örneğin;

1) Jeologlar Dünya Süreçlerini İnceler:

Heyelanlar, depremler, seller ve volkanik patlamalar gibi birçok süreç insanlar için tehlikeli olabilir. Jeologlar, hasar görebilecekleri önemli yapılar inşa etmekten kaçınmak için bu süreçleri yeterince iyi anlamaya çalışırlar. Jeologlar geçmişte su basmış alanların haritalarını hazırlayabilirlerse, gelecekte su basması muhtemel alanların haritalarını da hazırlayabilirler. Bu haritalar, toplulukların gelişimine rehberlik etmek ve selden korunma veya sel sigortasına nerede ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için kullanılabilir.

2) Jeologlar Dünya Materyallerini İnceler:

İnsanlar her gün Dünya materyallerini kullanırlar. Kuyulardan üretilen petrolleri, madenlerden üretilen metalleri ve derelerden veya yer altından çekilen suyu kullanırlar. Jeologlar, önemli metaller içeren kayaların yerini belirleyen, onları üreten madenleri planlayan ve metalleri kayalardan çıkarmak için kullanılan yöntemleri planlayan çalışmalar yaparlar. Petrol, doğal gaz ve yeraltı sularının yerini tespit etmek ve üretmek için benzer işler yaparlar.

3) Jeologlar Dünya Tarihini İnceler:

Bugün iklim değişikliği konusunda endişeliyiz. Birçok jeolog, Dünya’nın geçmiş iklimlerini ve bunların zaman içinde nasıl değiştiğini öğrenmek için çalışır. Bu tarihsel jeolojik haber bilgisi, mevcut iklimimizin nasıl değiştiğini ve sonuçların ne olabileceğini anlamak için oldukça değerlidir.

Nasıl Jeolog Olunur?

Jeoloji çok ilginç ve tatmin edici bir kariyer olabilir. Gereken minimum eğitim, jeoloji alanında dört yıllık bir üniversite derecesidir. Jeolog olmakla ilgilenen üniversite öncesi öğrenciler, özellikle matematik, fen bilimleri ve yazma alanlarındaki üniversite hazırlık kurslarının tam bir müfredatını almalıdır. Bilgisayar, coğrafya ve iletişim ile ilgili dersler de değerlidir.

Jeologlar çeşitli ortamlarda çalışırlar. Bunlar arasında doğal kaynak şirketleri, çevre danışmanlık şirketleri, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve üniversiteler bulunmaktadır. Çoğu jeolog, zamanın en azından bir kısmında saha çalışması yapar. Diğerleri zamanlarını laboratuvarlarda, sınıflarda veya ofislerde geçirir. Tüm jeologlar raporlar hazırlar, hesaplamalar yapar ve bilgisayar kullanır.

Giriş seviyesi istihdam için bir lisans derecesi gerekli olsa da, birçok jeolog yüksek lisans ve/veya doktora dereceleri kazanmaktadır. İleri dereceler, genellikle paleontoloji, mineraloji, hidroloji veya volkanoloji gibi bir jeoloji uzmanlık alanında daha yüksek düzeyde eğitim sağlar. İleri dereceler genellikle jeoloğu üniversite düzeyinde denetim pozisyonları, araştırma görevleri veya öğretim pozisyonları için nitelendirecektir. Bunlar, jeoloji alanında en çok aranan işlerden bazılarıdır.

Jeologlar için istihdam fırsatları çok iyi. Güçlü bir akademik geçmişe ve iyi notlara sahip çoğu jeoloji mezunu, işin olduğu bir yere taşınmak istiyorlarsa, iş bulmakta zorluk çekmez.

Üniversite öğrencisi değilseniz, tüm derslerinizde başarılı olarak jeolog olmaya hazırlanabilirsiniz. Fen dersleri özellikle önemlidir, ancak matematik, yazılım ve diğer disiplinler her iş günü boyunca her jeolog tarafından kullanılır.

Üniversite veya yüksek lisans okulu düşünüyorsanız, jeoloji alanında kurslar veya programlar sunan birçok üniversite vardır. Jeoloji derecesi sunan bir okulun web sitesini ziyaret edin, jeoloji departmanı ile iletişime geçin, ilgilendiğinizi bildirin ve kampüsü ziyaret etmek için düzenlemeler yapın. Tereddüt etmeyin. İyi okullar ve profesörler, ilgilenen öğrencilerle iletişime geçilmesini ister.

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji mühendisi; madencilik, mühendislik, petrol, maden, yeraltı suyu ve atık yönetimi projelerinin geliştirilmesine veya bölgesel kalkınmaya yardımcı olacak verileri toplar ve analiz eder. Haritalama programları planlar ve geliştirir. Yerleşim alanı ve mühendislik yapılarının yer seçim çalışmalarını yürütür. Büyük inşaat faaliyetlerinin sahalarda yaratacağı olası etkiyi belirlemek için kaya, toprak, yeraltı suyu ve diğer koşulların teknik ve bilimsel analizlerini üstlenir.

Sorumlulukları arasında;

 • İnşaat faaliyeti öncesi, toprak, kaya, su ve diğer doğal koşulların uygunluğunu değerlendirmek,
 • Saha seçimine yardımcı olmak için jeolojik haritaları ve hava fotoğraflarını incelemek,
 • Binaların yerleşimi, yamaçların ve dolguların stabilitesi, toprak kaymalarının ve depremlerin olası etkileri hakkında öneriler, raporlar hazırlamak,
 • İnşaat mühendisleri tarafından verilen bulguları veya raporları değerlendirmek,
 • Arazi ıslahı, su ve hava kirliliği ile sürdürülebilirlik sorunlarına çözümler üretmek,
 • Malzeme planları dahil olmak üzere inşaat planlarının ve maliyet tahminlerinin hazırlanmasında yardımcı olmak,
 • Maden arama, madencilik ve fizibilite çalışmalarını planlayıp yönetmek,
 • Maden yataklarının araştırılması, rezerv durumunun belirlenmesi ve işletilmesi süreçlerinde yer almak,
 • Arızalı madencilik ekipmanını onarmak,
 • Yer üstünden ve yer altından elde edilen fosillerin kimyasal analizini yapmak,
 • Baraj, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesini sağlamak,
 • Jeotermal enerji kaynaklarını araştırmak ve işletilmesini sağlamak,
 • Sondaj çalışmasında bulunmak, numunelerin alınıp laboratuvarlarda değerlendirme ve raporlamasını yapmak.

gibi temel sorumluluklara sahiplerdir. Jeoloji mühendisi olmak için ise üniversitelerin dört yıllık eğitim veren “Jeoloji Mühendisliği” bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. İyi bir Jeoloji Mühendisi;

 • Verileri analiz etme ve yorumlama becerisi sergilemek,
 • Saha ihtiyaçlarını doğru analiz edip çözümler sunabilmek,
 • Çözüm üretebilme becerisine sahip olmak,
 • İşbirliği ve takım çalışması becerisi sergilemek,
 • Mesleki gelişim ve yeniliklere açık olmak,
 • Analitik düşünme yeteneği sergilemek,
 • Teknik becerilere sahip olmak,
 • Güçlü iletişim becerileri sergilemek,
 • Analizlerinde dikkatli ve detaycı yaklaşımlar sergilemek.

gibi temel niteliklere sahiptir. Jeoloji Mühendisliği bölümünü seçecek genç arkadaşlarımız, mezun olduklarında kendilerinden bu niteliklere sahip olmaları beklenmektedir.

Son yazılarımıza göz atın
Jeologlar gezegenimizin tarihini anlamak için çalışırlar. Dünya’nın tarihini ne kadar iyi anlayabilirlerse, geçmişteki olayların ve süreçlerin geleceği nasıl etkileyebileceğini o kadar iyi ön görebilirler.
Dünya’nın fiziksel materyalinin incelenmesi, en azından Theophrastus’un (MÖ 372-287) “Peri Lithon” (Taşlar Üzerine) çalışmasını yazdığı antik Yunanistan’a kadar uzanmaktadır. Roma döneminde Pliny the Elder,
Jeoloji, temel inceleme konusu dünya olan ve özellikle de, yerküremizin dış kabuğunu oluşturan katı maddesi “taş küre” nin içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve
Tüm Türkiye'ye Jeoteknik Etüt, Sondaj ve Raporlama Hizmeti Sunuyoruz

Jeolojik Etüt, Doğal Yapı Malzemeleri (DYM), Temel Sondaj, Maden Sondajı, Enjeksiyon Projelendirme ve Uygulama, Fizibilite, Planlama, Kesin Proje ve Uygulama Aşaması Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Raporlama hizmetleri sunuyoruz. İletişim için mesaj formumuzu doldurabilirsiniz.